Over het ensemble

Het Symfonisch Blazers Ensemble Houten (SBE) is ‘het’ grote blazersensemble van het HMC, met een mix van in beginsel alle blaasinstrumenten – hout én koper – en bijpassende percussie en strijkers. Het ensemble staat open voor jong en oud, wel of niet HMC-leerling en met een muzikale ervaring van tenminste 3 jaar. Het SBE staat onder professionele leiding van HMC-klarinetdocente Tineke van der Meulen. Zij is najaar 2015 met het ensemble van start gegaan en zag de belangstelling al snel groeien van ruim 20 orkestleden in het begin tot bijna 35 na verloop van enkele jaren. Dat bood volop kansen voor een rijk repertoire, variërend van klassiek tot modern, jazz, musical, wereldmuziek, enz.

Ambitie én plezier!

Het SBE wil mooie, symfonische muziek spelen en repeteert daarvoor tweewekelijks in het Houtense Theater Aan de Slinger. Met de nodige ambitie, maar niet ten koste van plezier en ontspanning. Dirigent en leden zijn geduldig en tolerant naar elkaar. Foutjes moeten kunnen …………… maar ieder doet zijn best om er iets moois van te maken. Niveauverschillen binnen het orkest worden zoveel mogelijk opgevangen door partijen van verschillende moeilijkheidsgraad en zo nodig kleine aanpassingen van partijen. Maar wie er een tandje bij kan hebben, wordt op zijn tijd ook uitgedaagd, bijvoorbeeld door een rol als solist.

Help mee aan versterking SBE

Aan het begin van ‘corona’ had het SBE bijna 35 leden. Aan het einde van de lockdown waren dat er nog maar 17. Herstel blijkt niet zo eenvoudig. Mooi moment dus om in te stappen en bij te dragen aan versterking van het SBE. Vrijwel alle instrumenten kunnen versterking gebruiken, maar bijzondere behoefte is er aan koperblazers, basklarinet, hobo en percussie.

Locatie en tijd
De repetities van het SBE-Houten vinden zoals gezegd plaats in het Theater Aan de Slinger (lokaal 4.19) en wel om de week op maandagavond van 19.15 uur tot 21.00 uur. Voor geïnteresseerden is er in overleg met Tineke van der Meulen de mogelijkheid om vrijblijvend een repetitie bij te wonen en zo mogelijk gelijk mee te spelen.

Over Tineke van der Meulen

HMC-klarinetdocente Tineke van der Meulen (1967) studeerde Docerend en Uitvoerend Musicus klarinet (klassiek) en Ensembleleiding aan het Utrechts Conservatorium en aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.  Zij heeft ruime ervaring in het dirigeren van onder andere harmonieorkesten, jeugdorkesten (prijswinnend!) en HMC-klarinetchoirs. Daarnaast is zij uitvoerend (orkest)musicus en een enthousiast beoefenaarster van Kamermuziek.

Kosten, informatie en aanmelding

 De kosten van deelname aan het SBE worden jaarlijks vooraf bepaald op basis van actuele financiële gegevens. In seizoen 2023-2024 variëren de contributies van € 172,- tot € 220,- afhankelijk van leeftijd en of je wel/niet reeds HMC-leerling bent.

Voor nadere informatie over het SBE en voor aanmelding kan je contact opnemen met Tineke: tel. 06-42917510 of e-mail tinekevandermeulen@solconmail.nl.