Leer ensemblezingen (musical/licht klassiek/klassiek) in 12 bijeenkomsten! Start bij voldoende aanmeldingen!

We werken met een vierstemmig repertoire: Sopraan – Alt – Tenor – Bas

Meld je nu aan bij marjokekager@hotmail.com / 06 – 11457734!